„Minden betegségnek van valami oka, ami nem fizikai.”
(Javier Marías: A szívem fehér – részlet)

Ha nem is közvetlenül kiváltó oka, de egy-egy betegség kialakulásában és fennállásában – az én tapasztalatom szerint – mindenképpen jelentős szerepet játszó tényező a lelki háttér. Ezért tanultam meg, és kínálom szolgáltatásaim között a kineziológiai stresszoldást.

A testünket felépítő sejtek, ahhoz, hogy működni tudjanak, energiát állítanak elő és használnak. Ez az energia aztán sejttől sejthez, szövettől szövethez, szervtől szervhez áramlik az egész testben, vagyis folytonos mozgásban van. Termelünk és veszítünk, felveszünk és leadunk energiát, ez egy élethosszig tartó körforgás. Amikor ebben a körforgásban valahol blokk keletkezik, az energiaáramlás megakad. A blokk kialakulhat az egyedi szervezetünk számára nem megfelelő táplálkozásból, mozgáshiányból, vagy akár a stressz nem megfelelő kezeléséből és a stresszkezelés hiányából is. Az elakadás tehát lehet szó szerinti és képletes.
Stressz minden nap – sőt, az információs társadalmak korában mondhatjuk, hogy minden percben – ér bennünket. Elkerülni nem tudjuk. A kérdés inkább az, hogyan kezeljük? Sehogyan? Rosszul? Jól? Ez a mi döntésünk. Azt, hogy számunkra mi a megfelelő, mi magunk tudjuk igazán.

Bármilyen stressz ér vagy ért minket a múltban, annak lenyomata – emléke – az izmainkban megmarad. Ez elsősorban lelki, hosszabb távú fennállása esetén azonban fizikai elváltozást is okozhat. A kineziológiai stresszoldás során az izmok finom válaszaiból levonható a megfelelő következtetés: az, hogy az éppen jelentkező fizikai tünet, életbeli elakadás, megrekedés, milyen és mikor keletkezett stresszhelyzetekhez, érzelmekhez köthető. Annak realizálásban is segítségünkre lehet, hogy ez tudatos, tudatalatti vagy testi szinten nyilvánul-e meg?
Segít tehát felismerni és szembesülni az elakadás okával, majd annak feloldásában is segítséget nyújt. Támogatja az önálló felismerést, és vezet a megoldás felé vezető úton, amit a páciens jelöl ki magának. A terapeuta végig kíséri a pácienseket, ám nem gondolkodik és nem is cselekszik helyettük, ő csak közvetít, irányt mutat, a páciens pedig megvalósít.

A kineziológiai stresszoldás egy kívülről elindított és vezetett, belső megoldások felé mutató módszer. Kineziológia stresszoldással segítünk abban, hogy azok az energiák, amelyek nem áramlanak szabadon a testben, utat kapjanak, eltűnjenek előlük a blokkok, akadályok, gátak. Ezek megszüntetésével az egyéni energiarendszer kiegyensúlyozható, a test öngyógyító folyamatai beindíthatók, a bennünk rejlő képességek, készségek szabadabban elérhetővé válnak, személyiségünk fejlődhet, kiteljesedhet. Ehhez pedagógia és pszichológiai elemeket is beépítünk a stresszoldás folyamatába.
A kineziológiai stresszoldás tehát lehetőséget kínál a továbblépésre, fejlődésre, kiteljesedésre.

Az alkalmazott kineziológiának a nemzetközi és hazai gyakorlatban is több ága van. Ezek közül én a Three In One Concepts vagyis a Három az egyben módszert alkalmazom. A metódus a test-lélek-szellem hármast tekinti kiindulási alapnak, ezek integrálását, összehangolását, újraegyesítését célozza meg, melyet a szabad választást gátló negatív érzelmi töltés oldásával kíván elérni. A blokkolt energiák oldásához mind a test, mind az elme (lélek) mind pedig a szellem tekintetében segítséget nyújt.

Nem vagyok kineziológus, ám kineziológiai stresszoldást végzek. A kineziológus végzettség megszerzéséhez egy 8 részből álló tanfolyamot kell elvégezni, majd a legvégén az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézetnél szükséges vizsgát tenni. Jómagam a tanfolyam első és második részét abszolváltam, amely a kineziológia stresszoldás önálló végzésére felhatalmazó hivatalos dokumentum megszerzésével zárult. A módszert ismerem és megfelelően tudom alkalmazni.